Tilbakeblikk

Museet Midt sin foredragsserie «Tilbakeblikk» med ulike tema høsten 2013 er gjennomført.

«Livet på og omkring bruket på Salomon sin tid». Dette er med Harald Tretvik og foregår i Snedkeriet på Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag og Høvleri torsdag 17. oktober.

«Rekonstruksjon og bygging av elvebåten Laffaren». Dette er med Einar Borgfjord og foregår i Kringkastingshuset på Namdalsmuseet torsdag 31. oktober.

«En trollkvinne skal du ikke la leve» – om hekseprosessene på 15- og 1600-tallet med konservator NMF Geir Grøtan. Dette foregår i Kringkastingshuset på Namdalsmuseet onsdag 6. november.

«På gjengrodde stier – jeg fant, jeg fant». Dette med Hilde Arna Tokle Yri i Snedkeriet på Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag og Høvleri.

Alle foredrag starter kl. 19.00 og koster kr 50,- i inngang. Kaffe og noe å bite i er inkludert i prisen