Om museene i Museet Midt

Gjennom utstillinger og arrangement inviterer det enkelte museum lokalbefolkning og tilreisende til engasjerende opplevelser.

Bli nærmere kjent med hvert enkelt museum ved å klikke på navnet til museet. Informasjon om området finner du bl.a. under Namdalskysten. I løpet av vinteren vil hele Namdalen være presentert.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg

Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg er lokalisert i Vikna.

Avdelingen har ansvar for 62 hus og anlegg fordelt på tre lokaliteter, Rørvik, med handelsgården Bergården, med naust og brygger, det fredete kulturmiljøet – fiskeværet Sør-Gjæslingan og Vågsenget, et gårdsanlegg på Mellom-Vikna.  Avdelingen har en samling av 60 åpne bruksbåter og to fartøyer.

Kystmuseet driver et omfattende formidlingsarbeid gjennom faste og temporære utstillinger. Vi har i mange år benyttet drama som et viktig virkemiddel i formidlingsarbeidet – skuespill, vandreteater, fortellerteater. Museet arbeidet tett med lokale og regionale teatergrupper.

I tillegg til de rent museale arbeidsoppgavene driver avdelingen omfattende utleievirksomhet  i fiskeværet Sør-Gjæslingan. Mat er en viktig del av kulturopplevelsen. Dette formidler museet blant annet gjennom vår restaurantdrift  i Norveg-senteret.

Namdalsmuseet

Namdalsmuseet ligger like ved sentrum av Namsos.  Museet ble stiftet i 1926 etter folkemuseumsmodellen som distriktsmuseum for hele Namdalen.  I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal.  Museet består av 24 hus og over 13000 gjenstander og fotografier.  Som kulturhistorisk museum har Namdalsmuseet gjenstander spredt over en rekke tema.  Hovedvekten av samlingen er konsentrert om gammel bondekultur, skog- og utmarkshistorie og hospitalhistorie.  De eldste gjenstandene er fra 1500 – tallet, men hovedvekten av gjenstander dateres tilbake til 17-, 18- og 1900 – tallet.

Norsk Sagbruksmuseum

Spillum Dampsag & Høvleri like sør for Namsos er landets eneste bevarte, større dampsagbruk, og ett av fjorten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning i Norge.

Norsk Sagbruksmuseum har bevart Spillum Dampsag & Høvleri som en tidsboble, der besøkende reiser tilbake til slutten av 1800-tallet. Ved museet produseres det tidvis på de gamle sagene og høvelen, noe som bidrar til å skape en autentisk stemning.

Når du besøker sagbruksmuseet kan du velge å vandre rundt på egen hånd, eller bli guidet gjennom produksjonslokalene. Guiding må bestilles på forhånd. Velkommen til et spennende og lærerikt museumsbesøk.

Kunstmuseet Nord-Trøndelag

Kunstmuseet Nord-Trøndelag ligger i Kulturhuset i Namsos, i sentrum av byen i et parkområde. Det er gratis inngang for publikum.

Kunstmuseet ble åpnet i 1988 som Nord-Trøndelag fylkesgalleri, og var det første fylkeskommunale galleriet i landet. I 2013 feiret fylkesgalleriet sitt 25- års jubileum og skiftet navn til Kunstmuseet Nord-Trøndelag, en del av Museet Midt i Namdalen.

Namsos Kunstforening er en viktig samarbeidspartner og avholder egne utstillinger i kunstmuseets lokaler, blant annet den årlige Namdalsstipendiatutstillingen.

Kunstmuseet Nord-Trøndelag samarbeider også med Riangalleriet som ble opprettet for å vise kunst av maleren Johannes Rian (1891 – 1981) fra Namdalen.

Bygdesamlinger

Fra 1. januar 2012 ble følgende kommuner med ubemannede museer/bygdesamlinger med i Museet Midt iks: Nærøy, Fosnes, Lierne, Namsskogan, Overhalla og Grong.