Administrasjon Museet Midt IKS

Museet ledes av direktør Sigmund Alsaker.

Hovedadministrasjonen for museet ligger i Rørvik.

Avdelingene

Bemannede museer er Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg på Rørvik, Namdalsmuseet, Norsk Sagbruksmuseum og Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos. Ansatte på avdelingene finnes under de respektive avdelingenes nettsider.

De ubemannede museene og bygdesamlingene i kommunene Grong, Lierne, Namsskogan, Overhalla, Nærøy og Fosnes representeres ved distriktkonservatorene og de forskjellige eierne.